De Mijn

Ooggetuige

Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)

door Ton Verstraaten

 

“Het Verhaal van Indië”

Tentoonstelling

In Museum/Tehuis Bronbeek is sinds augustus 2010 de permanente tentoonstelling “Het Verhaal van Indië” te zien. In zes zalen is de geschiedenis van de kennismaking eind zestiende eeuw, van de Nederlanders met Indië, voor handels doeleinden, tot het einde van de kolonie Nederlands Indië en de wording van de staat Indonesië te zien.

Vitrine Ton Verstraaten

In de vierde zaal, de zogenaamde “oorlogszaal” over de jaren 1941-1945, is een vitrine met enige “oorlogsattributen” van Ton Verstraaten te zien.

Aantekeningen

In de vitrine ligt het boekje “Jezus van Nazareth”, waarin Ton in de kantlijnen en op open plekken aantekeningen maakte over gebeurtenissen in de oorlogsjaren. Ook noteerde Ton o.a. schrijvers en titels van boeken, recepten en namen en merken van producten. Dit deed hij o.a. om zijn “geest” helder te houden.

In de vitrine ligt ook zijn metalen KNIL plaatje, zijn naamstempels en het stempeltje, dat hij van een Japanse bewaker ontvreemdde, omdat deze man hem geslagen had, toen hij Ton met extra voedsel uit de kampkeuken zag wegsluipen. Er is nog een Engelstalig bijbeltje te zien, dat Ton in het kamp in Japan ruilde met een Amerikaanse soldaat.

Foto Impressie Bronbeek

In de zomer van 2011 heb ik samen met enkele vrienden een bezoek gebracht aan het Museum Bronbeek waarbij verhalen zijn uitgewisseld. Hierbij werden we door Geertje Besselink rondgeleid door het museum waarbij zij ons zeer uitgebreid allerlei bezonderheden vertelde.

Klik hier om de fotoreportage te bekijken. Opmerkelijk zijn de wisselende gezichtsuitdrukkingen van ons.

De Vitrine in Museum Bronbeek

Foto van de Vitrine in Museum Bronbeek


Tekst in de Vitrine

De tekst in de vitrine van mijn vader is als volgt:

Ton Verstraaten (1917-2005) wordt in 1942 krijgsgevangen gemaakt. Na in verschillende kampen op Java te hebben gezeten, wordt hij in 1943 met 1000 andere krijgsgevangenen in het ruim van de Maibashi Maru naar Singapore gebracht. Vandaar gaat het naar Fukuoka in Japan. Tijdens de reis kwellen honger en ziekte de mannen.

Bij aankomst krijgt iedereen een nummer. De Japanners noemen iedereen bij zijn nummer. Verstraaten moet aan de slag in de kolenmijn van Orio, Fukuoka 6. Het werk is loodzwaar, de behandelijk slecht. Elke tiende dag is er Yasume (rustdag).

Reageren

Wilt u reageren op deze website of de inhoud van de vitrine over mijn vader dan kunt u een mailtje sturen naar jan.verstraaten@concepts.nl