De Mijn

Ooggetuige

Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)

door Ton Verstraaten

 

Impressum

Copyright

De broers Jan en Peter Verstraaten hebben deze website ingericht om het gedachtengoed van Ton Verstraaten uit te dragen en alsmede publicate te geven aan het in boekvorm uitgebrachte boek "Ooggetuige" en als informatie voorziening aan iedere internet gebruiker in het algemeen en aan bezoekers die interesse vertonen in de geschiedenis van Nederlands Indie en Ton Verstraaten.

Deze website bevat elementen waarop de intellectuele eigendomsrechten bij Design4W3 rusten. Dit omvat alle mogelijke elementen van deze internetpagina's.
Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Design4W3, of van de Erven Ton Verstraaten (autheur van de geprensenteerde artikelen) de op en via deze website aangeboden informatie, geheel of gedeeltelijk, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De bezoeker dient er notie van te nemen dat op de illustraties de eigendomsrechten bij de Erven Ton Verstraaten berusten.

Gebruiksbeperkingen

Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze website, mits deze naar de hoofdpagina gelinkt wordt.

De Erven Ton Verstraaten behouden zich het recht voor zich te verzetten tegen deeplinks direct naar bepaalde onderdelen van de deze website. Evenzo is een hyperlink niet toegestaan welke deze website weergeeft in een frame van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, met de daarop gepresenteerde informatie, zou kunnen aantasten.

Links naar andere sites

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van tonverstraate.nl liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. De Erven Ton Verstraaten zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid

De Erven Ton Verstraaten kunnen de beschikbaarheid en juistheid van gegevens niet volledig garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.

Adres

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Dhr. J. Verstraaten
Roerdomp 36
7423 CW Deventer
email: jverstraaten@kpnmail.nl

Realisatie, idee en vormgeving

Design4W3 - Web Design
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer

Web Hosting and Mastering

Design4W3 - Web Design
Polstraat 67F12
7411 KX Deventer