De Mijn

Ooggetuige

Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)

door Ton Verstraaten

 

Disclamer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over de Ton Verstraaten en zijn dagboek verstrekken.

De gepresenteerde informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen erven Ton Verstraaten niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie hierop gepresenteerd.