De Mijn

Ooggetuige

Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)

door Ton Verstraaten

 

De periode vanaf zijn geboorte tot 1938

Geboren in Leiden

Anthonie (Ton) Verstraaten werd geboren in Leiden op 1 december 1917. Hij was de oudste zoon van Jan en Gerrigjen Verstraaten en had een broer, Carel.

Hij had een fijne jeugd gehad en had met goed gevolg de H.B.S. doorlopen. Nadat hij vijf maanden in Leiden zijn dienstplicht had vervuld, ging hij op zoek naar een baan. Door de economische crisis was er veel werkloosheid en waren er weinig banen in het Nederland van de dertiger jaren van de twintigste eeuw.

Op Eigen Benen

Ton had in Kouderkerk aan de Rijn een administratieve baan gehad. Vader Verstraaten, die samen met zijn broer een Stoffeerders en Behangerszaak had in Leiden, moest voor zijn zoon maandelijks geld betalen om Ton in dienst te houden en hem zodoende de administratie te laten leren.

Ton besloot dat hij niet langer zijn hand wilde ophouden bij zijn ouders. Hij vond in juli 1937 een baan bij de Borsumij in Den Haag. De Borneo-Sumatra maatschappij was een in- en verkoopmaatschappij van diverse artikelen en had de vertegenwoordiging van een aantal Nederlandse bedrijven in Nederlands IndiŽ. Het bedrijf had een kantoren in steden als Batavia, Medan en Soerabaja.
Ton kreeg een half jaar opleiding bij het bedrijf in Den Haag. Hij zou uitgezonden worden naar Nederlands-IndiŽ.
In januari 1938 ging de toen net twintig jarige Ton met de Indrapoera, een schip van de Rotterdamsche Lloyd naar het verre IndiŽ.

Het was het begin van een verblijf van tien jaren in het Verre Oosten!